Logo Byczyny

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Byczyna

 

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY BYCZYNA

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lib. b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuje się o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Byczyna zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

W 2019 r. ww rodzaje odpadów zagospodarowane były w następujących instalacjach:

  • zmieszane odpady komunalne zostały poddane przetworzeniu w:

          - instalacji MBP w Gotartowie, zarządzanej przez EKO-REGION Sp. z o.o.,

          - instalacji MBP w Zabrzu, zarządzanej przez MPGK Sp. z o.o.,

  • odpady ulegające biodegradacji zebrane z terenu Gminy w sposób selektywny zagospodarowane zostały w:

          - kompostowni w Gotartowie, zarządzanej przez EKO-REGION Sp. z o.o.,

  • pozostałości z przetwarzania i sortowania odpadów o kodzie 19 12 12 - zagospodarowane zostały na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gotartowie, zarządzanym przez EKO-REGION Sp. z o.o.

W 2020 r. ww rodzaje odpadów zagospodarowane były w następujących instalacjach:

  • zmieszane odpady komunalne zostały poddane przetworzeniu w:

            - instalacji MBP w Gotartowie, zarządzanej przez EKO-REGION Sp. z o.o.,

            - instalacji MBP w Zabrzu, zarządzanej przez MPGK Sp. z o.o.,

  • odpady ulegające biodegradacji zebrane z terenu Gminy w sposób selektywny zagospodarowane zostały w:

            - kompostowni w Gotartowie, zarządzanej przez EKO-REGION Sp. z o.o.,

            - kompostowni w Opolu, zarządzanej przez Zakład Komunalny Sp. z o.o.,

  • pozostałości z przetwarzania i sortowania odpadów o kodzie 19 12 12 - zagospodarowane zostały na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gotartowie, zarządzanym przez EKO-REGION Sp. z o.o.

 

W 2021 r. ww rodzaje odpadów zagospodarowane były w następujących instalacjach:

  • zmieszane odpady komunalne zostały poddane przetworzeniu w:

          - instalacji MBP w Gotartowie, zarządzanej przez EKO-REGION Sp. z o.o.,

          - instalacji MBP w Zabrzu, zarządzanej przez MPGK Sp. z o.o.,

          - instalacji MBP w Sobuczynie, zarządzanej przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,

          - instalacji MBP w Opolu, zarządzanej przez Remondis Opole Sp. z o.o.,

  • odpady ulegające biodegradacji, zebrane z terenu gminy w sposób selektywny, zagospodarowane zostały w:

           - kompostowni w Gotartowie, zarządzanej przez EKO-REGION Sp. z o.o.,

           - kompostowni w Jędrzejowie, zarządzanej przez Dobra Energia Sp. z o.o.,

           - kompostowni w Siemianowicach Śląskich, zarządzanej przez BM Recykling Sp. z o. o.,

  • pozostałości z przetwarzania i sortowania odpadów o kodzie 19 12 12 - zagospodarowane zostały na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w:

           - Gotartowie, zarządzanym przez EKO-REGION Sp. z o.o.,

           - Sobuczynie, zarządzanym przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

 

PDFInformacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierajace odpady komunlane od właścicieli nieruchomości z terenu gmniny Byczyna.pdf (329,17KB)