Logo Byczyny

Remont ulicy Słonecznej w Byczynie, 2022 r.

117987246_313459269999611_8780882309414279447_n.jpeg

Umowa o dofinansowanie: zawarta w dniu 7 kwietnia 2022 r. w Opolu.
Nr umowy: RFRD/2021/G/51/U/2022
Całkowite koszty zadania wg. umowy o dofinansowanie z dn. 7.04.2022 r.: 383.442,44 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wg. umowy o dofinansowanie: 230.065,46 zł (60% kosztów kwalifikowalnych)
Realizacja zadania: 2022 r.

Opis zadania:

„Remont nawierzchni jezdni, chodników i krawędzi w ciągu ulicy Słonecznej w Byczynie” został dofinansowany ze Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie obejmuje wykonanie remontu ulicy Słonecznej w Byczynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kluczborską (drogą krajową nr 11 relacji Bytom - Kołobrzeg) do skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Spokojną. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne i kanalizacja deszczowa, wymiana krawężników i obrzeży, nawierzchni, oznakowania i roboty wykończeniowe. W koszty kwalifikowalne do wsparcia zaliczono również usługę nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie tablic informacyjnych.

W wyniku realizacji zadania wyremontowana będzie jezdnia na długości ok. 265  mb (ok. 2.140 m2) oraz chodniki o powierzchni ok. 685 m2 wraz ze zjazdami na posesje.

Wykonawca robót budowlanych: w trakcie wyboru w ramach postępowania o udzielnie zamówienia publicznego (przetargu)

Nadzór inwestorski: w trakcie wyboru w ramach zapytania o cenę usługi dla usług o wartości poniżej wartości szacunkowej 130 tys. zł.

Dokumentacja techniczna opracowana przez: Usługi Projektowe i Nadzoru Andrzej Mrugała, Os. Kopa 2/10, 63-600 Kępno.

Fotografie przed remontem: