Logo Byczyny

Remont ulicy Słonecznej w Byczynie, 2022 r.

117987246_313459269999611_8780882309414279447_n.jpeg

Umowa o dofinansowanie: zawarta w dniu 7 kwietnia 2022 r. w Opolu.
Nr umowy: RFRD/2021/G/51/U/2022
Całkowite koszty zadania wg. umowy o dofinansowanie z dn. 7.04.2022 r.: 383.3442,44 zł.
Całkowite koszty zadania wg. aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie z dn. 28.06.2022 r.: 552.363,68 zł.
Całkowite koszty zadania wg. aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie z dn. 29.08.2022 r.: 564.307,12 zł.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wg. umowy o dofinansowanie: 230.065,46 zł.
Całkowite koszty zadania po realizacji 09.2022 r.: 609.837,01 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg po zakończeniu zadania: 230.065,46 zł.
Realizacja zadania: 2022 r.

Opis zadania:

„Remont nawierzchni jezdni, chodników i krawędzi w ciągu ulicy Słonecznej w Byczynie” został dofinansowany ze Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie obejmuje wykonanie remontu ulicy Słonecznej w Byczynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kluczborską (drogą krajową nr 11 relacji Bytom - Kołobrzeg) do skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Spokojną. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne i kanalizacja deszczowa, wymiana krawężników i obrzeży, nawierzchni, oznakowania i roboty wykończeniowe. W koszty kwalifikowalne do wsparcia zaliczono również usługę nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie tablic informacyjnych.

W wyniku realizacji zadania wyremontowana została jezdnia na długości ok. 265  mb (2.120 m2) oraz chodniki o powierzchni ok. 529,50 m2 wraz ze zjazdami na posesje.

Wykonawca robót budowlanych: VIANKO Sp z. o.o. z siedzibą ul. Waryńskiego 3, 47-120 Zawadzkie

Nadzór inwestorski: Usługi Projektowe i Nadzoru Andrzej Mrugała, Os. Kopa 2/10, 63-600 Kępno.

Dokumentacja techniczna opracowana przez: Usługi Projektowe i Nadzoru Andrzej Mrugała, Os. Kopa 2/10, 63-600 Kępno.

Fotografie przed remontem:

 

Lipiec 2022 r.:

 

Sierpień 2022 r.