Logo Byczyny

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021r.- forma pomocy dotacje, zwolnienia, ulgi, umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty