Logo Byczyny

Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy za rok 2021

 

PDFSPRAWOZDANIE z rocznego programu współpracy z opp.pdf (1,31MB)