Logo Byczyny

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków!

fb_1200x628 copy.jpeg

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków!

Każdy właściciel oraz zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła jest zobowiązany do przekazania deklaracji inwentaryzacyjnej do CEEB w terminie do 30 czerwca 2022 roku, a w przypadku nowo powstałych obiektów w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklarację można złożyć:

- samodzielnie, droga elektroniczną, strona: https://zone.gunb.gov.pl/

- w formie papierowej, wysyłając list na adres Urzędu Miejskiego w Byczynie ul. Rynek1, 46-220 Byczyna

(wniosek dostępny pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow)

- osobiście w Urzędzie Miejskim w Byczynie, biuro nr 25 (II piętro).

Za nie złożenie deklaracji w terminie przewidzianym w ww. ustawie na właściciela lub zarządcę budynku nakładane będą kary grzywny.