Logo Byczyny

Granty PPGR

PPGR-nagłówek.jpeg

Gmina Byczyna realizuje w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

W ramach  realizacji projektu zostanie zakupionych 267 laptopów, 45 komputerów stacjonarnych  oraz 7 tabletów. Planowane jest także ubezpieczenie zakupionego sprzętu. Sprzęt zostanie przekazany dla dzieci z rodzin  z  terenów popegeerowskich. 

PPGR-stopka.jpeg