Logo Byczyny

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W JAŚKOWICACH I GOŁKOWICACH

PolskiŁad_logotyp

Nazwa Inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Jaśkowicach i Gołkowicach (gm. Byczyna, woj. opolskie)”

Gmina Byczyna złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w pierwszej edycji w obszarze o priorytecie inwestycyjnym nr1, w którym dofinansowanie obejmuje 95 proc. wartości inwestycji (minimum 5 proc. udziału własnego).

PolskiŁad_dofinansowanie_Byczyna

 

Wniosek o dofinansowanie: przekazany w dniu 09 sierpnia 2021 r.

Numer Wniosku o Dofinansowanie: 01/2021/652/PolskiLad.

Wartość dofinansowania inwestycji (w PLN): 11.115.000,00

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 11.700.000,00

Kwota udziału własnego (w PLN): 585.000,00

Planowany czas realizacji zadania: 30 mies.  

Przewidywany termin zakończenia zadania: marzec 2025

Ogłoszenie zamówienia publicznego: 11 lipca 2022 r.

Otwarcie ofert zamówienia publicznego: 29 lipca 2022 r.

Wybór wykonawcy części budowlanej: 16 sierpnia 2022 r., firma LARIX sp. z o.o.

Wniosek o otrzymanie  Promesy: 17 sierpnia 2022 r.

Otrzymano Promesę: 17.08.2022 r.

logotyp_2.png
 

Podpisanie umowy z wykonawcą części budowlanej: 25.sierpnia 2022 r., firma LARIX sp. z o.o. o wartości  15.750.642,00 zł 

Opis zadania:

Zadanie przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z dwoma przepompowniami o łącznej długości ok. 7,8 km. Kanał sanitarny grawitacyjny ma ok. 4,6 km, a kanał tłoczny ok. 3,2 km długości. Zadanie obejmuje też budowę przyłączy do nieruchomości. Wybudowana sieć zostanie przyłączona do zbiorczej oczyszczalni ścieków w Byczynie. Inwestycja obejmie swym zakresem około 400 mieszkańców.

 

Planowana trasa instalacji:

Miejscowość Gołkowice

Mapa Kanalizacja Gołkowice
 

Miejscowość Jaśkowice

Mapa Kanalizacja Jaśkowice

 

Miejscowość Byczyna

Mapa Kanalizacja Byczyna

 

Wykonawca części budowlanej: 

Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym LARIX sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11.