Logo Byczyny

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

PolskiŁad_logotyp
 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce. Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji.

Program wprowadzony uchwałą nr 84/2021Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 87/2021Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.1) ).

Rządowy_Fundusz_Polski_Ład_4

(więcej informacji na: https://www.bgk.pl/polski-lad/)


Zadania realizowane przez gminę w ramach Programu:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jaśkowicach i Gołkowicach