Logo Byczyny

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

PolskiŁad_logotyp
 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce. Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji.

Program wprowadzony uchwałą nr 84/2021Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 87/2021Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.1) ).

Rządowy_Fundusz_Polski_Ład_4

(więcej informacji na: https://www.bgk.pl/polski-lad/)


Zadania realizowane przez gminę w ramach Programu:

- edycja pierwsza Programu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jaśkowicach i Gołkowicach"

- edycja druga Programu: "Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna odcinek B z basztą Piaskową i wieżą bramną wschodnią"

- edycja trzecia Programu PGR: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Proślicach"

- edycja szósta Programu PGR: "Przebudowa dróg gminnych w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego Biskupice - Brzózki"

- edycja ósma Programu: "Ratujemy nasze dziedzictwo: Renowacja zabytkowego obwarowania miasta na odcinku C w Byczynie wraz z fragmentami fosy miejskiej i ratuszem"

- Rządowy Program Odbudowy Zabytków (edycja pierwsza):
"Renowacja witraży w kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego w Roszkowicach",
"Ratunkowe roboty budowlane kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Biskupicach w gminie Byczyna (województwo opolskie)",
"Remont wieży, dachu, nawy i prezbiterium z wymianą pokrycia dachowego w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jakubowicach",
"Konserwacja pokrycia dachowego z gontu oraz szalowania ścian w zabytkowym kościele filialnym pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Proślicach"

- Rządowy Program Odbudowy Zabytków (edycja druga):
"Remont ogrodzenia zabytkowego cmentarza komunalnego przy ul. Kluczborskiej w Byczynie – etap I."