Logo Byczyny

Program DZIAŁAJ LOKALNIE

Logo 1 dzialaj_lokalnie_logo 300.jpeg

LOGOTYPY DOF DL small.jpeg

Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL) to organizacje, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat. AFRP nadzoruje przebieg tych konkursów.

Dla terenu Gminy Byczyna Ośrodkiem Działaj lokalnie jest Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”.

Ze szczegółami Programu możecie Państwo zapoznać się na stronach:

Programu Działaj Lokalnie: http://dzialajlokalnie.pl/

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW): https://pafw.pl/

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP): https://www.filantropia.org.pl/

Ośrodka Działaj Lokalnie na naszym terenie - Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy”: https://dolinastobrawy.pl/

Gmina wspólnie z partnerami zrealizowała z Programu „Działaj Lokalnie” następujące projekty:

w 2021:  CHWAŁA POWSTAŃCOM ŚLĄSKIM! W rocznicę Powstania poznajemy historię Kostowa i okolic.

w 2022:  Dbamy o Kostów – uporządkowanie terenu cmentarza ewangelickiego w Kostowie