Logo Byczyny

Poprawa efektywności energetycznej budynków

klasy-efektywnosci-energetycznej,pic1,1017,63682,256316,show2.jpeg

Wzrost efektywności energetycznej zasobów budowlanych, wpisujący się w realizację polskiej
polityki klimatyczno-energetycznej jest odpowiedzialnością na każdym poziomie społecznym
i administracyjnym. Przede wszystkim jednak na szczeblu rządowym i samorządowym.
Szczególnie istotne w tym kontekście są wspólne działania informacyjne i edukacyjne.
Ich celem jest wsparcie mieszkańców w procesie podejmowania decyzji, które dotyczą rozwiązań
technicznych i energetycznych opłacalnych z punktu widzenia ich domowych budżetów.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami udostępnionymi przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii dotyczącymi efektywności energetycznej budynków pod poniższym adresem:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/centralny-rejestr-charakterystyki-energetycznej-budynkow

Zakres informacji obejmuje:

1. Obowiązujące przepisy i procedury w obszarze charakterystyki energetycznej budynków.

2. Podstawową wiedzę techniczną w tym obszarze, umożliwiającą obywatelom podjęcie decyzji o działaniach, które w sposób możliwie jak najbardziej efektywny (optymalny zarówno pod względem technicznym, jak i kosztów) przyniosą oczekiwane rezultaty.

3. Dostępne programy finansowe, wspierające poprawę charakterystyki energetycznej budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania (programy takie jak Stop Smog, Czyste Powietrze, Fundusz Termomodernizacji i Remontów oraz fundusze europejskie – to kluczowe publiczne programy mające na celu stopniowe dążenie do gospodarki neutralnej klimatycznie).

 

Znaczenie pojęcia: Efektywność energetyczna?

Efektywność_1.png

Efektywność energetyczną określa się jako stosunek efektu użytkowego, czy to w postaci wytworzonego produktu, czy wykonanego procesu lub po prostu efektu działania jakiegoś urządzenia, do nakładu energii niezbędnej do wykonania zaplanowanych działań. W przypadku np. elektrycznego ogrzewania budynku efektywnością energetyczną będzie stosunek otrzymanego ciepła do energii elektrycznej jaka musiała być zużyta. Poprawa efektywności energetycznej jest natomiast, w dużym uproszczeniu, dużo bardziej efektywnym wykorzystaniem energii w celu przeprowadzenia tego samego procesu.

ważne.jpegDlaczego to jest ważne?

Obecnie budynki  odpowiadają za 40% zużycia energii w Polsce.

Pieniądze-spadek-780x470.jpegSpadek kosztów

Efektywnie energetycznie, czyli zoptymalizowanie zużycia energii, zmniejsza konsumpcję energii i wpływa na wielkość rachunków. Pozwala to również uniknąć kar nakładanych na zakłady produkcyjne ze względu na występującą w ich sieciach energetycznych moc bierną.

Koszty prądu.jpegKoszt prądu

Ceny prądu ustalane są odgórnie i nie ma się na nie wpływu. Na fakturę składa się wiele elementów i ograniczenie choćby jednego z nich sprawia, że w długiej perspektywie można sporo zaoszczędzić.

klimat-pogoda-zmiany-fot-shutterstock-28149846.jpegZmiany klimatyczne

Emisja CO2 do atmosfery przekłada się na podwyższenie globalnej temperatury, a tym samym prowadzi do globalnego ocieplenia i topnienia lodowców. Dlatego efektywność energetyczna i ograniczanie CO2 to przejaw troski o naszą planetę.

akty-prawne-paragraf (1).jpegZmiany prawne

Normy unijne, regulacje w sposobie pozyskiwania energii, dążenie do zeroemisyjnej gospodarki, wprowadzony na terenie Polski “Rynek Mocy” – to wszystko motywuje do pracy nad poprawą efektywności energetycznej.

 

info-icon-2-1444501.jpegDodatkowe informacje: