Logo Byczyny

Programy Inwestycyjne - OZE

Czyste powietrze_1.png

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych .
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów. 

Dostępne programy inwestycyjne:

Czyste powietrze_2.png

Programy inwestycyjne w naszej Gminie: