Logo Byczyny

Przykładowe FAQ

Jaki pojemniki przewiduje gmina na odpady w zabudowie wielorodzinnej na odpady zmieszane?

- do 5 osób o pojemności minimum 120 l

- powyżej 5 do 10 osób o pojemności 240 l lub 2 x 120 l

- powyżej 10 osób: kombinacja pojemników o łącznej pojemności 1100 l lub pojemnik o pojemności 1110 l

- powyżej 20 osób o pojemności 1100 l

Jaki pojemniki przewiduje gmina na odpady papierowe, tworzywa sztuczne oraz szkło?

- worki o pojemności minimum 120 l

Jaki pojemniki przewiduje gmina na odpady biodegradowalny oraz szkło szkło?

- do 5 osób o pojemności minimum 120 l

- powyżej 5 do 10 osób o pojemności 240 l lub 2 x 120 l

- powyżej 10 osób: kombinacja pojemników o łącznej pojemności 1100 l lub pojemnik o pojemności 1110 l