Logo Byczyny

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. nr 185/6 w miejscowości Ciecierzyn