Logo Byczyny

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z LVIII sesji Rady Miejskiej w Byczynie z 28 września 2022 r. Kadencja VIII

UCHWAŁA NR LVIII/403/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały 
PDFUchwała Nr LVIII_403_22.pdf (164,86KB)

UCHWAŁA NR LVIII/404/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/237/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Byczyna 
PDFUchwała Nr LVIII_404_22 Mentor.pdf (161,45KB)

UCHWAŁA NR LVIII/405/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w alei stanowiącej pomnik przyrody PDFUchwała Nr LVIII_405_22 - drzewa.pdf (316,87KB)

UCHWAŁA NR LVIII/406/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy najmu lub dzierżawy z dotychczasowymi najemcami lub dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości PDFUchwała Nr LVIII_406_22 - dzierżawy.pdf (101,69KB)

UCHWAŁA NR LVIII/407/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok PDFUchwała LVIII_407_22 - budżet.pdf (981,55KB)

UCHWAŁA NR LVIII/408/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Byczyna PDFUchwała Nr LVIII_408_22 - Regulamin.pdf (286,59KB)

PDFLVIII sesja Rady Miejskiej w Byczynie - wykaz głosowań.pdf (30,29KB)