Logo Byczyny

Oferta Byczyńska Strefa Rozwoju Gospodarczego

BYCZYNA oferta 1 24ha 01.jpeg

Byczyna HERB.jpeg

Oferta nr1

INVEST in

BYCZYNA

Nazwa terenu:

Byczyńska Strefa Rozwoju Gospodarczego

Położenie

Lokalizacja

Byczyna, województwo opolskie

Lokalizacja Google Maps

LINK

Lokalizacja Street View

LINK

Powierzchnia nieruchomości

Powierzchnia terenu

24,4 ha

Działki terenu i ich własność

grunty obręb Byczyna:

dz. nr: 841/1, 850/4, 849/5, 851/1 a.m.11 – własność Gmina Byczyna;

849/4 a.m.11 pow. 0,3000 ha wł. Skarb Państwa;

dz. nr: 840/1, 840/3, 840/4, 842/3, 845, 844/2, 844/1, 847, 846/1, 848,
849/1, 849/2, 850/1, 850/2, 850/3 a.m.11 – własność prywatna;

grunty obręb Biskupice:

dz. nr 1/2, 2, 2 a.m. 6 - własność prywatna.

Możliwości powiększenia terenu
(krótki opis)

Teren sąsiaduje przez drogę krajową nr 11 z terenem inwestycyjnym
o powierzchni około 120 ha (tzw. „dużą” strefą inwestycyjną).

Cena

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]

ok. 30 zł/m2 na dzień 2.01.2023

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

T

Ogólne przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny obiektów produkcyjnych, składów hurtowych,
magazynów, baz budowlanych oraz baz sprzętowo-transportowych.

Tekst Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

https://mpzp.igeomap.pl/doc/kluczbork/byczyna/006.pdf


BYCZYNA oferta 1 24ha 02.jpeg

Charakterystyka działki

 

Klasa gruntów:

Grunty rolne klasy IIIa: ok. 0,16830 ha,

Grunty rolne klasy IIIb: ok. 0,19669 ha,

Grunty rolne klasy IVa: ok. 15,7816 ha,

Grunty rolne klasy IVb: ok. 3,3013 ha,

Grunty rolne klasy V: ok. 0,6470 ha,

Drogi: ok. 0,4572 ha, Rowy: 0,0500 ha.

Różnica poziomów terenu [m]

brak danych

Obecne użytkowanie

Grunty rolne, drogi wewnętrzne, rowy

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych

i gruntowych (T/N)

N

Odpady znajdujące się

na terenie (T/N)

N

Poziom wód gruntowych [m]

brak danych

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

N

Przeszkody podziemne (T/N)

N

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

N

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

N

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

N

Ograniczenia budowlane

Procent dopuszczalnej zabudowy

80 %

Ograniczenia wysokości budynków [m]

 

maks. Wysokość – 12 m.

maks. wysokość budynków usługowo -produkcyjnych – 7,5 m. -  w strefie ochrony eskpozycji układu urbanistycznego.

Strefa buforowa [m]

 

wg. lini zabudowy oraz 4 m od granic bocznych działek

Inne, jeśli występują

25 metrów od krawędzi jezdni DK11

Połączenia transportowe

 

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

 

Z DK 11 relacji Bytom – Kołobrzeg przez zjazd i drogę wewnętrzną przy krawędzi działki. Szerokość drogi ok. 5 m.

Autostrada / droga krajowa [km]

A4 Opole Zachód, 80 km

A4 Strzelce Opolskie, 90 km

S8 – węzeł Kępno, 32 km

S8 - węzeł Wieruszów 35 km

DK 11 – przy terenie inwestycyjnym

Kolej [km]

Linia kolejowa PKP nr 272 Katowice – Poznań przy zachodniej granicy działki.

Stacja kolejowa Byczyna Kluczborska 1,0 km.

Bocznica kolejowa [km]

Bocznica przy stacji kolejowej Byczyna Kluczborska 1,0 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Port lotniczy w Katowicach, 123 km

Port lotniczy Wrocław, 124 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

Opole, 70 km na południe.


BYCZYNA oferta 1 24ha 03.jpeg

Istniejąca infrastruktura

 

Elektryczność na terenie (T/N)

T – transformator przy ul. Kwiasowskiego

Odległość przyłącza od granicy terenu

50 m

Napięcie

Niskie napięcie

Dostępna moc

brak danych

Gaz na terenie (T/N)

T

Odległość przyłącza od granicy działki

na terenie

Wartość kaloryczna

brak danych

Średnica rury

50

Dostępna objętość

-

Woda na terenie (T/N)

T

Odległość przyłącza od granicy terenu

na terenie

Dostępna objętość

-

Kanalizacja na terenie (T/N)

T

Odległość przyłącza od granicy terenu

50 m

Dostępna objętość

-

Ograniczenie zrzutu  ścieków

brak

Odprowadzenie wód  deszczowych

na terenie (T/N)

T

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie

N

Telefony (T/N)

T

Odległość przyłącza od granicy terenu

Na terenie

Liczba dostępnych linii analogowych

brak danych

Liczba dostępnych linii ISDN

brak danych

Osoby do kontaktu

 

Przemysław Mączka

Główny specjalista ds. inwestycji i współpracy z podmiotami zewnętrznymi

Urząd Miejski w  Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

e-mail:

tel +48 77 413 41 50 wew.32

Do pobrania:

PDFGm_Byczyna Oferta 1 BSRG.pdf (3,47MB)