Logo Byczyny

Stacja meteorologiczna

18 października 2022 r. na terenie gminy Byczyna w miejscowości Biskupice, powstała na prośbę rolników stacja meteorologiczna umożliwiająca zbieranie pomiarów:

  • usłonecznienia,
  • temperatury przygruntowej na wysokości 5 cm nad poziomem gruntu,
  • temperatury gruntu na głębokości -10 cm,
  • temperatury i wilgotności powietrza na wysokości 2 m,
  • sum opadu atmosferycznego,
  • prędkości i kierunków wiatru.

Stacja jest instrumentem wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Koszt zadania wyniósł  66 800,00 zł, przy pomocy środków z budżetu Gminy Byczyna w wysokości 33 400,00 zł oraz Gminy Kluczbork również w wysokości 33 400,00 zł.

 

Aktualny stan pogody według wskazań stacji meteorologicznej w Biskupicach można sprawdzić na stronie internetowej:

 

http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Biskupice

 

1666894559294.jpeg