Logo Byczyny

15 listopada 2022 roku upływają terminy płatności podatków i opłat

                                            Informacja

Przypominamy, że 15 listopada 2022 roku upływają terminy płatności
rat: podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności z tytułu podatków i opłat należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego, z wyjątkiem podatku rolnego i leśnego
od osób prawnych, których płatność dokonuje się na rachunek
BS Namysłów O/Byczyna: 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003. Wpłaty podatku można dokonywać również w biurze Urzędu Miejskiego
w Byczynie przy użyciu terminala płatniczego lub u inkasenta.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Nieterminowa wpłata będzie skutkować wysłaniem upomnienia,
co spowoduje naliczenie dodatkowych kosztów w kwocie 16.00 zł, wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz w przypadku powstania zaległości podatkowej informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach i danych dłużników mogą być ujawnione
w Rejestrze Należności Publicznoprawnych.