Logo Byczyny

Zamrożenie cen prądu - oświadczenie

18 października 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Ustawa przewiduje 3 limity zużycia prądu:

- 2000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej,

- 3000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który prowadzi gospodarstwo rolne,

- 3000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który posiada Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej,

- 2600 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkuje wspólnie z osobą posiadającą, w dniu wejścia w życie Ustawy, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Każdy odbiorca, w zakresie przysługujących limitów, uprawniony jest na mocy Ustawy, w rozliczeniach w 2023 r., do skorzystania ze stawek opłat za świadczone usługi dystrybucji uwzględnione w Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej na rok 2022.

Aby skorzystać z limitu zużycia ponad 2000 kWh, należy złożyć Oświadczenie do dostawcy energii elektrycznej.

Oświadczenie należy złożyć niezwłocznie, nie później niż do dnia 30.06.2023 r.

316408035_1829609630706786_4294835693605520930_n.png