Logo Byczyny

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - podsumowanie

Dziękujemy paniom i panom sołtysom, radom sołeckim, za wspólne przeprowadzenie Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Po raz kolejny udowodniliście, że jesteście świetnymi organizatorami życia społecznego, kulturalnego i sportowego w waszych miejscowościach.

Dzięki Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej w naszej gminie udało się zrealizować zadania w 10 sołectwach:

- Sołectwo Borek – "Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Borek"

- Sołectwo Ciecierzyn - „Zakup i montaż okien do budynku świetlicy wiejskiej w Ciecierzynie”

- Sołectwo Chudoba - „Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Chudoba"

- Sołectwo Jaśkowice – "Zagospodarowanie przestrzeni wokół terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaśkowice"

- Sołectwo Janówka – "Doposażenie OSP Janówka"

- Sołectwo Miechowa – "Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Miechowa poprzez wykonanie remontu obiektu - wymiana pokrycia dachowego"

- Sołectwo Proślice – "Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Proślicach poprzez wykonanie remontu kuchni"

- Sołectwo Pszczonki – "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pszczonkach"

- Sołectwo Roszkowice – "Utwardzenie działki gminnej nr 3/2 w Roszkowicach"

- Sołectwo Sarnów – "Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Sarnowie"

 

Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła wspólnie z Przewodniczącym Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego Panem Arturem Nowakiem wręczyli tablice pamiątkowe za zrealizowane zadania w gminach pow. kluczborskiego.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z tego wydarzenia: https://www.facebook.com/misinicjatywa/videos/3215122778739119

2062_umarsz.jpeg