Logo Byczyny

Remont ulicy Brzozowej i utwardzenie ulicy Polnej w Byczynie 2022/2023

117987246_313459269999611_8780882309414279447_n.jpeg

Umowa o dofinansowanie: zawarta w dniu 9 listopada 2022 r. w Opolu.
Nr umowy: RFRD/2021/G/52/U/2022
Całkowite koszty zadania wg. umowy o dofinansowanie z dn. 9.11.2022 r.: 186.481,21 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wg. umowy o dofinansowanie: 111.888,73 zł (60% kosztów kwalifikowalnych)
Całkowite koszty zadania wg. aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie z dn. 16.12.2022 r.: 253.188,77 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wg. umowy o dofinansowanie: 111.888,73 zł (49,63% kosztów kwalifikowalnych)
Całkowite koszty zadania po realizacji: 253.188,66 zł
Ostateczne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wg. umowy o dofinansowanie: 100.553,10 zł.
Realizacja zadania: 2022 r. / 2023 r.

Opis zadania:

„Remont ulicy Brzozowej i utwardzenie ulicy Polnej w Byczynie” został dofinansowany ze Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie obejmuje wykonanie remontu ulicy Brzozowej w Byczynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Zamojskiego (drogą wojewódzką nr 487 relacji Byczyna - Gorzów Śląski) na odcinku 175 m (w zakresie nawierzchni asfaltowej). Z kolei część niekwalifikowalną zadania stanowi utwardzenie ulicy Polnej w Byczynie od skrzyżowania z ul. Brzozową do chodnika prowadzącego do ul. Stawowej). Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty remontowe i roboty wykończeniowe. W koszty kwalifikowalne do wsparcia zaliczono również usługę nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie tablic informacyjnych.

W wyniku realizacji zadania wyremontowana będzie jezdnia na długości ok. 174 mb oraz część chodników wraz zjazdami na posesje.

Wykonawca robót budowlanych: PD Trakt Sp z o.o. i Sp k., ul. Matejki 1, 46-200 Kluczbork

Nadzór inwestorski: Usługi Projektowe i Nadzoru Andrzej Mrugała, Os. Kopa 2/10, 63-600 Kępno.

Dokumentacja techniczna opracowana przez: Usługi Projektowe i Nadzoru Andrzej Mrugała, Os. Kopa 2/10, 63-600 Kępno.

Fotografie przed remontem:

ulica Brzozowa :

 

ulica Polna:

 

W trakcie realizacji:
luty 2023 r.

 

marzec 2023 r.:

 

kwiecień 2023 r.:

 

Fotografie "przed" i "po" realizacji: