Logo Byczyny

PROGRAM *OCHRONA ZABYTKÓW* Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zadania realizowane przez Gminę w ramach Programu:

- Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna etap I

- Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna etap II

- Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna etap III