Logo Byczyny

Doręczanie decyzji podatkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz Sołtysów

Ogłoszenie

Burmistrz Byczyny uprzejmie informuje, że od dnia 01 lutego 2023 r. do dnia 15 lutego 2023r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Byczynie będą doręczać:

1. mieszkańcom Byczyny;

2.mieszkańcom sołectw: Gołkowice, Jaśkowice, Nasale, Pogorzałka, Pszczonki, Roszkowice, Sarnów, Sierosławice, Wojsławice, Paruszowice;

3. mieszkańcom Gminy Łubnice i Bolesławiec posiadającym grunty na terenie Gminy Byczyna

decyzje ustalające wysokość zobowiązań podatkowych na 2023 rok.

Dla mieszkańców sołectw: Biskupice, Borek, Ciecierzyn, Chudoba, Dobiercice, Gosław, Jakubowice, Janówka, Kochłowice, Kostów, Miechowa,  Polanowice, Proślice,  -  decyzje doręczą Sołtysi poszczególnych wsi.

Decyzje podatkowe  będą doręczane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pod wskazane przez podatników adresy korespondencyjne. Pracownicy oraz Sołtysi nie pobierają żadnych opłat. Osoby odbierające korespondencję proszone są o złożenie czytelnego podpisu odbioru doręczonej decyzji.

Decyzje niedoręczone przez pracowników Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz Sołtysów do dnia 15 lutego 2023r. będą wysłane listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A, na adresy korespondencyjne wskazane przez podatników.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Finansowo-Księgowo-Podatkowym lub pod numerem telefonu: 77 413 41 50 wew. 17 lub 57.

PDFDoręczanie decyzji podatkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz Sołtysów.pdf (41,06KB)