Logo Byczyny

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dot. Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2024-2030

Szanowni Państwo,

Gmina Byczyna rozpoczęła proces opracowywania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2024-2030.

W związku z prowadzonymi pracami zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, której wyniki będą dopełnieniem twardych danych analitycznych w diagnozie sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej.

Ankietę w wersji elektronicznej można wypełnić TUTAJ: https://wanir.edu.pl/ankieta-strategia-rozwoju-gminy-byczyna-lata-2024-2030/

Formularz dostępny jest również w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Byczynie przy ul. Rynek 1 (Ratusz - korytarz na I piętrze przy sekretariacie). Po wypełnieniu wersji papierowej ankiety należy wrzucić ją do umieszczonej również tam urny.

IMG_20230508_134803597.jpeg IMG_20230508_134816971.jpeg 

Badanie ankietowe trwać będzie do 11 czerwca 2023 roku.

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w perspektywie do 2030 roku, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Byczyna na najbliższe lata.

Ankieta składa się z pytań zamkniętych i otwartych, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż kilkanaście minut.

Zachęcamy również do śledzenia postępów prac nad Strategią Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2024-2030.