Logo Byczyny

Przypomnienie o obowiązku składania oświadczeń przez beneficjentów, którzy otrzymali sprzęt komputerowy w ramach wsparcia Granty PPGR

Logotypy__CPPC.jpeg

Szanowni Państwo,

Przypominamy, o obowiązku złożenia oświadczeń, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy darowizny.

Osoby, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach programu Granty PPGR,  mają obowiązek poddania się procedurze monitorowania utrzymania efektów projektu  przez okres 2 lat od daty jego zakończenia przez Gminę Byczyna.

Pierwsze oświadczenie należy złożyć w terminie:

od dnia 1 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Oświadczenie powinna złożyć osoba, z którą została zawarta umowa darowizny tj. rodzic lub pełnoletni uczeń.

Dokumenty można składać:

  1. osobiście w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 30 - Referat Organizacyjny i Oświaty),
  2. listownie na adres: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46—220 Byczyna z dopiskiem na kopercie ,,Oświadczenie – Granty PPGR”,
  3. poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres – skrytka ePUAP: /urzadbyczyna/skrytka (podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym).

 

Prosimy o terminowe składanie oświadczeń.

1460x616.jpeg