Logo Byczyny

Obszary wyznaczone do realizacji zadania "Identyfikacja i liczenie dzików na terytorium RP z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii w celu zwalczania ASF"

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zleciło na podstawie umowy Instytutowi Technicznemu Wojsk Lotniczych (ITWL) realizację zadania identyfikacji i liczenia dzików za pomocą nowoczesnych technologii w celu zwalczania ASF.

Liczenie dzików odbywa się obecnie i odbywać się będzie w najbliższych miesiącach przy pomocy zestawów składających się z pojazdów interwencyjnych oznakowanych logo ITWL oraz dronów (BSP AtraxASF i GDU S400).

 Ze względu na potencjalne kierunkowe rozprzestrzenianie się ASF obszar wytypowany do liczenia populacji dzików w ramach ww. zadania obejmuje obwody łowieckie zlokalizowane w województwach: łódzkim, mazowieckim, opolskim (powiat kluczborski i oleski) i świętokrzyskim.

Również ze względu na często zmieniające się warunki atmosferyczne nie można precyzyjnie określić terminów oblotów w poszczególnych powiatach. Poniżej podano orientacyjne miesiące działania zespołów ITWL.

20231120102845639_page-0001.jpeg