Logo Byczyny

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym sie w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gm. Byczyna na 2024 rok