Logo Byczyny

Doręczanie decyzji podatkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz Sołtysów

Ogłoszenie

Burmistrz Byczyny uprzejmie informuje, że od dnia 02 lutego 2024r. do dnia 17 lutego 2024r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Byczynie będą doręczać:

1. mieszkańcom Byczyny;

2. mieszkańcom sołectw: Chudoba, Gołkowice, Jaśkowice, Nasale, Pogorzałka, Pszczonki, Roszkowice, Sierosławice, Wojsławice, Paruszowice;

decyzje ustalające wysokość zobowiązań podatkowych na 2024 rok.

Dla mieszkańców sołectw: Biskupice, Borek, Ciecierzyn, Dobiercice, Gosław, Jakubowice, Janówka, Kochłowice, Kostów, Miechowa,  Polanowice, Proślice, Sarnów -  decyzje doręczą Sołtysi poszczególnych wsi.

Decyzje podatkowe będą doręczane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pod wskazane przez podatników adresy korespondencyjne. Pracownicy oraz Sołtysi nie pobierają żadnych opłat. Osoby odbierające korespondencję proszone są o złożenie czytelnego podpisu odbioru doręczonej decyzji.

Jednocześnie informujemy, iż podczas doręczania decyzji będzie przeprowadzana aktualizacja ewidencji posiadania psów prowadzonej przez organ podatkowy na rok 2024.

Decyzje niedoręczone przez pracowników Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz Sołtysów
do dnia 17 lutego 2024r. będą wysłane listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A, na adresy korespondencyjne wskazane przez podatników.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Finansowo-Księgowo-Podatkowym lub pod numerem telefonu: 77 413 41 50 wew. 17 lub 57.

PDFDoręczanie decyzji podatkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego oraz sołtysów.pdf (17,24KB)