Logo Byczyny

Informacja o propozycjach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rej. zabytków lub znajdującym się w GEZ na 2024 rok w zakresie odpowiadającym wysokości wkładu własnego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków