Logo Byczyny

15 marca 2024 roku upływają terminy płatności podatków i opłat

INFORMACJA

Przypominamy, że 15 marca 2024 roku upływają terminy płatności rat: podatku rolnego, leśnego,
od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności z tytułu podatków i opłat należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego,
z wyjątkiem podatku rolnego i leśnego od osób prawnych, których płatność dokonuje się na rachunek
BS Namysłów O/Byczyna: 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003. Wpłaty podatku można dokonywać
również w biurze Urzędu Miejskiego w Byczynie przy użyciu terminala płatniczego lub u inkasenta.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Nieterminowa wpłata będzie skutkować wysłaniem upomnienia, co spowoduje naliczenie dodatkowych kosztów w kwocie 16.00 zł, wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz w przypadku powstania zaległości podatkowej informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach i danych dłużników mogą być ujawnione w Rejestrze Należności Publicznoprawnych.