Logo Byczyny

Cyberbezpieczny Samorząd

Gmina Byczyna otrzymała dofinansowanie w wysokości 721 675,00 zł na Projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

Celem Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie, w tym wdrożenie procedur polityk bezpieczeństwa informacji i środków zarządzania cyberbezpieczeństwem. Zapewnienie JST środków umożliwiających adekwatne reagowanie na cyberataki, zwiększenie poziomu świadomości i wiedzy personelu JST w zakresie cyberzagrożeń oraz osiągnięcie wyższego poziomu odporności JST na cyberzagrożenia. Projekt zostanie zrealizowany w tut. Urzędzie w trzech obszarach: obszar techniczny - zakup sprzętu i usług które wpłyną na poprawę cybezrbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim; obszar kompetencyjny - w ramach tego obszaru zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Miejskiego w Byczynie; obszar organizacyjny - audyt, dostosowanie dokumentacji, testy penetracyjne

Plakat_elektroniczny_A4_-_CS.jpeg