Logo Byczyny

UWAGA! Obowiązek wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste i opłat przekształceniowych w terminie do 31 marca 2024 r.

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy o obowiązku wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego i opłat przekształceniowych.                

Ustawowy termin wnoszenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Byczyna oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
upływa 31 marca 2024 r.

Opłaty należy uiszczać corocznie bez wezwania, z góry za dany rok,  w ustalonej indywidualnie użytkownikowi wysokości.

Wpłaty należy dokonywać:
na rachunek bankowy
Urząd Miejski w Byczynie
ul. Rynek 1
46-220 Byczyna
BS Namysłów O/Byczyna
83 8890 1040 0000 1818 2005 0003

 

więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 77 413 41 50 wew. 30