Logo Byczyny

Raport podsumowujący przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Pogramu Rewitalizacji dla gm. Byczyna na lata 2024-2033