Logo Byczyny

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna przeznaczonej do oddania w użyczenie nr 90/2024