Logo Byczyny

Europejskie Dni Dziedzictwa 2008 - Informacje ogólne

PODKŁAD TEKST 1 JPG.jpeg

Ogólnopolska Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa 2008 
w Byczynie

          We wrześniu 2008 r. w Polsce, podobnie jak w większości krajów europejskich, organizowane będą obchody Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD). Imprezy zaplanowano na dwa weekendy: 13-14 oraz 20-21 września 2008 r. Ogólnopolskie otwarcie EDD odbędzie się 13 września w Byczynie. Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyborze Byczyny na miejsce otwarcia EDD w Polsce, to sukces naszego województwa i okazja do jego promocji.
          Program uroczystych, dwudniowych obchodów otwarcia EDD w Byczynie jest bogaty. Imprezy będą odbywały się zarówno na rynku w Byczynie jak i w grodzie w Biskupicach. W programie przewidziano część oficjalną, edukacyjną (m.in. wystawy plenerowe, występy młodzieży i miejscowych zespołów, zwiedzanie zabytków) i rekreacyjną (m.in. turnieje rycerskie, jarmark średniowieczny, turnieje, pokazy mody i tańców, gry i zabawy plebejskie). Zabawa będzie trwała dwa dni (13-14 września), a organizatorzy oprócz mocy wrażeń i dobrego, rycerskiego jadła zapewniają również wiele niespodzianek (wkrótce szczegółowy program). Jest również możliwość przenocowania. w gospodarstwach agroturystycznych gminy: Przedsiębiorstwo Agroturystyczne w Proślicach, Gospodarstwo Agroturystyczne w Chróścinie, Obiekt Pałacowo – Parkowy Gołkowice. 
           Do tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie opolskim zgłosiło się już wiele miejscowości i instytucji. Zabytki będą promowane m.in. w Strzelnikach, Lewinie Brzeskim, Opolu, Nysie, Kluczborku, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Paczkowie, Izbicku, Jemielnicy i Praszce. Na wszystkie imprezy wstęp będzie wolny, a organizatorzy serdecznie zapraszają.
            Temat przewodni EDD w 2008 r. brzmi: „Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny". Inspiracją są słowa Pawła Jasienicy wyrażone w "Polsce Jagiellonów" w kontekście wyjaśniania procesu formowania się świadomości przynależności etnicznej, kulturowej czy wreszcie narodowej. Temat ten wpisuje się również w inną inicjatywę o zasięgu ogólnoeuropejskim – Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego, przypadający na 2008 r. Przygotowany przez władze Byczyny program obchodów tegorocznych EDD doskonale ukarze dialog i przenikanie się kultur oraz lokalne tradycje. 
             Byczyna uważana jest za jedno z najstarszych i najatrakcyjniejszych miast Śląska. Określenie to przyległo do miasta głównie z uwagi na jego bogatą historię oraz zachowany historyczny układ urbanistyczny miasta, który otoczony jest prawie w całości murami obronnymi z XIV w. Byczyna trafiła też do podręczników historii za sprawą bitwy, która rozegrała się na przedpolach Byczyny w styczniu 1588 r., w której hetman wielki koronny Jan Zamoyski zwyciężył pretendenta do tronu polskiego arcyksięcia austriackiego Maksymiliana Habsburga. Zwycięstwo Zamoyskiego pozwoliło osadzić na tronie Polski króla Zygmunta III Wazę. Miasto znane jest również z tego, że od końca XVI w. do połowy XVIII w. szkolnictwo stało tu na bardzo wysokim poziomie. Szkoła podlegała Radzie Miejskiej i Kościołowi, a znana była w regionie głównie dzięki nauczaniu w języku polskim.
 byczyna4.jpeg
             W Byczynie do dziś można poczuć ducha dawnych czasów.
W odniesieniu do zabytkowego charakteru, historii i walorów środowiska naturalnego Gmina ta promuje produkt turystyczny określony w strategii gminy tematycznej „Rycerska Byczyna”. Z tą myślą w gminie powstało, z udziałem środków Unii Europejskiej, „Polsko – Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa”, którego siedzibą jest budowla stylizowana na średniowieczny gród rycerski. Odbywają się tam szkolenia współczesnych adeptów rycerstwa i wydarzenia kulturalne nawiązujące do okresów z historii Polski i Europy. Centrum Rycerstwa jest jedyną w tym rodzaju atrakcją turystyczną w Europie, która powstała jako kompromis pomiędzy budowlami z okresu średniowiecza a współczesnymi.
mury.jpeg
            Przy okazji warto przypomnieć, że Europejskie Dni Dziedzictwa, odbywające się z inicjatywy Rady Europy i pod patronatem Unii Europejskiej, to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do poznania bogactwa i różnorodności zabytków. Obchody EDD mają na celu edukację historyczną i kulturalną, promowanie regionalnego dziedzictwa z ukazaniem jego bogactwa oraz przypomnienie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Koordynatorem EDD z ramienia Rady Europy jest od 2006 r. Europa Nostra, europejska federacja stowarzyszeń zajmujących się ochroną dziedzictwa kultury. W Polsce patronat honorowy nad obchodami objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a koordynatorem jest Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. W województwie opolskim obchody EDD koordynuje Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Opolu we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
            Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest poszerzanie wiedzy społeczeństw europejskich na temat ich własnego i wspólnego dziedzictwa kulturowego. Jednym ze sposobów jest bezpłatny dostęp do zwiedzania zabytków i innych obiektów kultury: muzeów, skansenów, parków, ogrodów, które na co dzień są niedostępne, lub też do których wstęp wiąże się z opłatami. Imprezy adresowane są przede wszystkim do miejscowej społeczności, która ma możliwość lepszego poznania obiektów ważnych dla historii i tożsamości danego miejsca czy regionu.
Zapraszamy:
www.edd.com.pl

 

Patronat honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

LOGO dln.jpeg