Logo Byczyny

Kościół w Miechowej pozyskał środki z Ministerstwa

W ramach Programu "Dziedzictwo Kulturowe", priorytet 1 "Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych" pozytywnie rozpatrzono wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Augustyna w Kostowie.

Parafia otrzymała 250 000,00 zł. na zadanie "Miechowa, drewniany kościół filialny św. Jacka (XVI w.): konserwacja polichromii drewnianych elementów".