Logo Byczyny

XXIII sesja Rady Miejskiej w Byczynie V kadencji

W dniu 29.04.2008 r. (wtorek) o godz. 1100 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Byczynie V kadencji z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenie absolutorium Burmistrzowi Byczyny (druk nr 156) - rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r. po zapoznaniu się z: wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium - dyskusja nad sprawozdaniem,
b) zaproszenie do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej dwuosobowej rodziny Agiejewów polskiego pochodzenia (druk nr 157), 
c) deklaracji podjęcia się organizacji Dożynek Wojewódzkich 2008 r. (druk nr 158),
d) dopłaty dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług kanalizacyjnych (druk nr 159),
e) ustalenia planu sieci oraz granic ich obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Byczyna (druk nr 160),
f) utworzenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z siedzibą w Polanowicach (druk nr 161),
g) utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych z siedzibą w Polanowicach (druk nr 162),
h) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Byczyna (druk nr 164),
i) polityki oświatowej Gminy Byczyna na lata 2008-2013 (druk nr 164),
j) zmian w budżecie gminy na 2008 rok (druk nr 165),
k) zaciągnięcia kredytu (druk nr 166),
l) udzielenia pożyczki dla Fundacji Górna Prosna z siedzibą w Rudnikach (druk nr 167).
6. Rozliczenie poprzednio składanych wniosków i zapytań, na które nie została udzielona konkretna odpowiedź, jeśli chodzi o realizację.
7. Zapytania, interpelacje, wnioski i odpowiedzi.
8. Komunikaty.
9. Zakończenie sesji.