Logo Byczyny

Konkurs barwy wolontariatu

 

Sieć Centrów Wolontariatu oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (OCWIP) organizują i zapraszają do udziału w konkursach adresowanych do wolontariuszy oraz organizacji i placówek współpracujących z wolontariuszami.

W tym szczególnym roku - Europejskim Roku Wolontariatu, Centra Wolontariatu przygotowały dwa atrakcyjne konkursy:

Barwy wolontariatu.

Jest to już jedenasta edycja konkursu, który stwarza okazję aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym  z organizacjami, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Organizując Konkurs, zależy nam na tym aby pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.

Organizacja przyjazna wolontariuszom.

Konkurs zorganizowany jest po raz pierwszy. Jego celem jest wyróżnienie i promowanie  pozytywnych  przykładów organizacji i instytucji, które na co dzień korzystając z wsparcia wolontariuszy, nie tylko przestrzegają obowiązujących reguł przy współpracy z wolontariuszami, ale we współpracy tej idą o wiele dalej. Tworzą przyjazne środowisko pracy dla wolontariuszy, dbają o ich rozwój, właściwą organizację i koordynację pracy, wspierają w codziennych aktywnościach.

Wyboru kandydatów (na poziomie lokalnym) dokona powołana specjalnie do tego celu, Kapituła Konkursowa. Rozstrzygnięcie konkursu na etapie lokalnym nastąpi 15 września 2011r. Następnie wybrane zgłoszenia przejdą do etapu ogólnopolskiego, którego wyniki podane zostaną do dnia 30 września 2011r. przez Kapitułę ogólnopolską.

Termin nasyłania zgłoszeń w obydwu konkursach upływa 9 września 2011.

Rozstrzygnięcie obu Konkursów wraz z wręczeniem nagród na poziomie lokalnym, nastąpi podczas Grudniowej Gali Wolontariatu, która odbędzie się dnia 09. 12. 2011.

Zgłoszenia należy nadsyłać:

listownie na adres Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przy ul. Damrota 4/ 35 – 36, 45 – 064 Opole

lub osobiście w Biurze OCWIP.

 

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o możliwość umieszczenia informacji o konkursach.

Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 077 441 50 25, lub mailem d.nowak@ocwip.pl

DOCFormularz Barwy Wolontariatu.doc (37,50KB)

PDFRegulamin Konkursu_Barwy Wolontariatu.pdf (94,69KB)

DOCRegulamin Konkursu_Organizacja Przyjazna Wolontariuszom.doc (387,00KB)

DOCFormularz Organizacja Przyjazna Wolontariuszom.doc (46,50KB)