Logo Byczyny

Zaproszenie za bezpłatne szkolenie z zakresu lustracji.

                                        Zaproszenie na  szkolenie

            

              Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości  oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie w partnerstwie z Gminą Byczyna w ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej’’ zaprasza spółdzielnie socjalne mające siedzibę na terenie województw: opolskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego na bezpłatne szkolenie z zakresu lustracji.

Szkolenie odbędzie w dniach 24-25 października  2011 r. w Centrum Integracji Społecznej „CISPOL’’ w Polanowicach. W pierwszym dniu zbiórka osób pod Hotelem Grodzka w Byczynie przy ul.Poznańskiej 2. o godz.10:45 ( w hotelu można pozostawić bagaże przed godz.10:45),następnie przejazd busem na miejsce szkolenia.

Informujemy również, iż koszty związane z dojazdem na miejsce szkolenia, koszt noclegu i wyżywienia każdego uczestnika będą pokryte ze środków projektu.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do dnia 20.10.2011r. mailem/faksem uzupełnionego formularza zgłoszeniowego(formularz do pobrania w załączniku). Rejestracja uczestników nastąpi według kolejności zgłoszeń.

 

Z poważaniem,

pracownik administracyjny

Emilia Czapor

DOCXharmonogram szkolenia z lustracji..docx (60,30KB)

 DOCXformularz zgłoszeniowy na szkolenie..docx (65,00KB)