Logo Byczyny

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi, 17.12.2007 r.

W dniu 17.12.2007 roku w Urzędzie Miejskim w Byczynie odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi na którym przedstawiony został projekt przyszłorocznego programu współpracy. Obecne na spotkaniu organizacje omówiły również krótko swoją działalność, co pozwoliło określić sferę zadań, w której działają.

Najdłuższą część spotkania wypełniła dyskusja nad dotychczasową współpracą, przyszłorocznym programem oraz otwartym konkursem ofert na realizację zadania.
Obecni na spotkaniu przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Burmistrz Byczyny przedstawili następujące propozycje oraz sugestie:
 
- propozycja włączenia do komisji konkursowej osób związanych ze sferą zadań, w której działają organizacje pozarządowe;
- propozycja stworzenia miejsca, które byłoby siedzibą organizacji pozarządowych
- informacja o organizowanym w Polanowicach Studium Policealnym z rachunkowości organizacji pozarządowych
 
Ustalono również termin kolejnego spotkania. Wstępnie jest to druga dekada stycznia 2008 roku.
Galeria zdjęć: