Logo Byczyny

Targi Edukacji i Pracy Kluczbork

plakat projekt4.jpeg
logo.jpeg
Targi Edukacji i Pracy Kluczbork
 
 
Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy , Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr ,,Zbryk” zapraszają młodzież, osoby bezrobotne, poszukujące pracy na Targi Edukacji i Pracy które odbędą się w Kluczborku w dniach 18-19.03.2008 roku. Honorowy patronat nad targami objął Starosta Kluczborki.
            Targi odbędą się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Mickiewicza 10 w godzinach od 09.00-17.00.
            Istotą Targów jest zapoznanie młodzieży z oferta edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych powiatu kluczborskiego oraz uczelni wyższych, osoby bezrobotne i poszukujące pracy z aktualnie dostępnymi ofertami pracy w kraju i za granica, natomiast jednostki szkolące przedstawią propozycje szkoleń i kursów zawodowych.
            Do udziału w Targach zaproszone zostaną ponadto inne instytucje np.: Państwowa Inspekcja Pracy, Opolska Izba Gospodarcza, Gminne Centrum Informacji ,Wojewódzki Urząd Pracy .