Logo Byczyny

XXII sesja Rady Miejskiej w Byczynie V kadencji

 

W dniu 28.03.2008 r. (piątek) o godz. 1100 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Byczynie V kadencji z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Wybór Sekretarza obrad,

4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji,

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Byczyna (druk nr 144),

  2. przystąpienia sołectw Ciecierzyn i Sarnów do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim” (druk nr 145),

  3. zmiany uchwały (druk nr 146),

  4. likwidacji filii w Polanowicach podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie (druk nr 147),

  5. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Byczyna (druk nr 148),

  6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefy Rozwoju Gospodarczego” (druk nr 149),

  7. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 150),

  8. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 151),

  9. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 152),

  10. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 153),

  11. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 154),

  12. zmian w budżecie gminy na 2008r. (druk nr 155),

6. Sprawy sportu w gminie Byczyna.

7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

8. Rozliczenie poprzednio składanych wniosków i zapytań, na które nie została udzielona konkretna odpowiedź, jeśli chodzi o realizację.

9. Zapytania, interpelacje, wnioski i odpowiedzi.

10. Komunikaty.

11. Zakończenie sesji.