Logo Byczyny

RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI

                                Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie 

 

 

 w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej  Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  

                                                 realizuje projekt systemowy                       

 

PROGRAM  AKTYWIZACJI  SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ  BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH  ZAWODOWO  KLIENTÓW  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ W  BYCZYNIE

                           o nazwie „ RAZEM  KU  PRZYSZŁOŚCI

dla bezrobotnych osób w wieku, aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

 

                                                             Kontakt

                                  Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie

                                      46-220 Byczyna ul.Okrężna 27A  

                                       tel. 077 4134277  ; 077 4135176

                                        e-mail: opsbyczyna@wp.pl