Logo Byczyny

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

plakat_EDD_konkurs.jpeg

Regulamin konkursu plastycznego
„Byczyńskie tradycje”

 

Organizator:

Ø      Urząd Miejski w Byczynie

 

Cele konkursu:

Ø      poszerzenie wśród dzieci i młodzieży znajomości Byczyńskich zwyczajów oraz tradycji,

Ø      propagowanie i zgłębianie poczucia tożsamości z naszą gminą,

Ø      rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,

Ø      kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej,

Ø      popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

 

Uczestnicy:

Ø      uczniowie szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Byczyna

Ø      uczniowie Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie

 

Tematyka prac konkursowych:

Ø      tradycje i obrzędy związane z Byczyną

 

Format prac:

Ø      nie mniejszy niż A4

 

Technika wykonania:

Ø      dowolna (np. malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, itd.)

 

Termin przeprowadzenia konkursu:

Ø      wszystkie prace należy składać do 11 września 2008 r. w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie (pokój nr 27)

 

Warunki uczestnictwa:

Ø      prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek i adres domowy oraz nazwę placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu,

Ø      prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane

 

Nagrody:

Ø      uczniowie biorący udział w konkursie rywalizować będą w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych,

Ø     jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac na wystawę pokonkursową oraz przyzna w dwóch kategoriach wiekowych I, II, III nagrodę. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe w terminie do 14 października 2008 r.

 

Prawa organizatorów:

Ø      wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich publikacji.