Logo Byczyny

BEZPŁATNE SZKOLENIE w zakresie PROW 2007-2013

znaczki.jpeg

Szkolenie dla rolników z terenu powiatu kluczborskiego
w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Izba Rolnicza w Opolu

zaprasza na 

BEZPŁATNE SZKOLENIE
w zakresie PROW 2007-2013

skierowane do rolników, przetwórców, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, związków producentów rolnych, partnerów społeczno-gospodarczych

MIEJSCE SZKOLENIA:

"Zajazd Ostoja” w Krzywiźnie ul. Witosa 35

TERMIN SZKOLENIA

09-10 lutego 2009r.

Szkolenie odbędzie się w godz.9.00-17.00 z przerwami kawowymi oraz przerwa obiadową
 Szkolenie obejmuje następujące tematy: 

  • Program LEADER oraz Odnowa i Rozwój Wsi

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

  • Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

  • Grupy producentów rolnych

  • Ułatwianie startu młodym rolnikom i Renty strukturalne

  • Korzystanie z usług doradczych

  • Modernizacja gospodarstw rolnych

  • Program rolnośrodowiskowy

  • Działania informacyjne i promocyjne


 Poza cenna wiedzą uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów szkoleniowych

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z biurem projektu w celu potwierdzenia swojego udziału:

Biuro Powiatowe w Kluczborku Izby Rolniczej w Opolu: tel. 077/418-18-98

Szkolenie finansowane ze środków PROW na lata 2007-2013 w ramach Pomocy Technicznej