Logo Byczyny

Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Miejskiej w Byczynie V kadencji

W dniu 30.12.2008 r. (wtorek) o godz. 1100 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Byczynie V kadencji z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały (dot. rezygnacji z zaciągnięcia kredytu - droga Kostów),
b) zmiany uchwały (dor. rezygnacji z zaciągnięcia kredytu - Orlik),
c) zmiany w budżecie gminy na 2008 rok,
d) projektu budżetu gminy na 2009 rok,
e) autopoprawka Burmistrza Byczyny do projektu budżetu na 2009 rok
f) określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym dla członka ochotniczej straży pożarnej w Gminie Byczyna,
g) ustalenia opłat za składowanie odpadów,
h) uchwalenia Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2008-2012.
6. Rozliczenie poprzednio składanych wniosków i zapytań, na które nie została udzielona konkretna odpowiedź, jeśli chodzi o realizację.
7. Zapytania, interpelacje, wnioski i odpowiedzi.
8. Komunikaty.
9. Zakończenie sesji.