Logo Byczyny

Ankieta

S Z A N O W N I      P A N S T W O !

Nasz Ośrodek Pomocy Społecznej opracowuje strategię rozwiązywania problemów społecznych naszej gminy do 2015 roku.Jest ona potrzebna do planowania różnych prac i wymagana przy staraniach o pomoc ,szczególnie z Unii Europejskiej.

W związku z tym chcielibyśmy znać Państwa opinię dotyczącą ważnych ,niekiedy bolesnych,spraw społecznych z Waszego otoczenia.

Te opinie można wyrazić na ankietach ,które zamieszczamy w Internecie ,a same druki ankiet są w naszym Ośrodku przy ulicy Okrężnej oraz w ratuszu/Urząd Miejski I piętro/.

Być może Państwa ankiety zmienią, a może potwierdzą nasze informacje i opinie.

W każdej ankiecie jest także pozycja „Inne”-ta służy do dopisania jeszcze innej ważnej Państwa zdaniem sprawy nie wymienionej przez nas,za co szczególnie dziękujemy.

A N K I E T A J E S T A N O N I M O W A ! Proszę nie podpisywać!

W ankiecie prosimy podkreślić najważniejszy problem,może dopisać inny.

Jeśli takich problemów jest więcej,to pomogłoby nam,gdybyście Państwo ocenili,który jest najważniejszy,chyba,że wszystkie są jednakowo ważne.

Pomoże nam,jeśli po podkreśleniu postawicie „1” przy najważniejszym,”2”przy mniej ważnym i”3” przy jeszcze mniej ważnym.


 

ZA POMOC DZIĘKUJEMY !

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Byczynie ul.Okręzna 27 A.

Tel.077- 413 4277

e-mail:opsbyczyna@wp.pl

Ankiety do pobrania

DOCankieta01.doc (66,00KB)

DOCankieta02.doc (64,50KB)

DOCankieta03.doc (66,50KB)

DOCankieta04.doc (66,00KB)