Logo Byczyny

Zawiadomienie o powszechniej akcji deratyzacji

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/47/07 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 marca 2007, w sprawie zatwierdzenia ,, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Byczyna”, rozdział 7, §22 przypominam o powszechnej akcji deratyzacji na obszarze gminy Byczyna.

We wszystkich nieruchomościach należących do osób prawnych, osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, urzędach, organach administracyjnych, zakładach opieki zdrowotnej i społecznej, szkołach i placówkach kulturalno-oświatowych należy przeprowadzić powszechną, obowiązkową akcję odszczurzania przez właścicieli nieruchomości i na ich koszt.

w dniach od 1 do 30 kwietnia 2009 r.

Winni niezastosowania się do niniejszej uchwały podlegają na podstawie art. 117 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku, Kodeks Wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 z późniejszymi zmianami), karze grzywny lub karze nagany.

Jednocześnie informuję, że pełny tekst cytowanej powyżej uchwały jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Byczynie.

 

/ - / Burmistrz Byczyny
Ryszard Grüner

Byczyna, dnia 26.03.2009r.