Logo Byczyny

Projekt Ochotniczej Straży Pożarnej z Paruszowic

logo.jpeg

Projekt: „Jesteśmy europejczykami” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Paruszowicach od marca 2009 r. realizuje projekt edukacyjny pn.: „Jesteśmy europejczykami”, dzięki któremu 20 mieszkańców Paruszowic poprzez uczestnictwo w 128 godzinnym kursie języka angielskiego nabędzie umiejętności komunikowania się w stopni podstawowym ww. językiem.

Realizacja projektu potrwa do grudnia 2009 r.

W przerwie wakacyjnej zorganizowane zostaną, dla uczestników kursu, dwa wyjazdy do kina na projekcję filmu w angielskiej wersji językowej.