Logo Byczyny

Plakat promujący Krajowy Zlot Piłkarzy Weteranów 2009

 

Wyniki Konkursu na Plakat promujący

 XXVII KRAJOWY ZLOT PIŁKARZY WETERANÓW

i 21. MISTRZOSTWA POLSKI OLDBOJÓW
1. Daniel Całka – ZSGLiZ w Byczynie – I miejsce
2. Anita Chowania - ZSGLiZ w Byczynie – II miejsce
3. Paulina Król – PSP Biskupice – III miejsce
 
WYRÓŻNIENIA:
o       Adrian Łuczka – PSP Biskupice – wyróżnienie
o       Roksana Czuchwicka – PSP Biskupice – wyróżnienie
o       Wiktoria Grodzka – PSP Biskupice - wyróżnienie
 
Serdecznie dziękujemy uczestnikom i ich opiekunom za udział w konkursie.
Zapraszamy na wręczenie nagród, które odbędzie się podczas XXVII KRAJOWEGO ZLOTU PIŁKARZY WETERANÓW i 21. MISTRZOSTWO POLSKI OLDBOJÓW przed LOSOWANIEM NAGRÓD.
 
 
Komitet Organizacyjny ZLOTU:
1.        Ryszard Grüner 
2.        Juliusz Stecki
3.        Leonard Bonk
4.        Przemysław Mączka
5.        Zdzisław R. Biliński
6.        Maciej Tomaszczyk
7.       Wiesław Okaj

 

Regulamin konkursu plastycznego
„Plakat promujący Krajowy Zlot Piłkarzy Weteranów 2009”


 

Organizator:

 • Komitet Organizacyjny Krajowego Zlotu Piłkarzy Weteranów w Byczynie.

Cele konkursu:

 • poszerzenie wśród dzieci i młodzieży znajomości Byczyńskich zwyczajów oraz tradycji związanych z organizacją imprez propagujących zdrowy i sportowy styl życia

 • propagowanie i zgłębianie poczucia tożsamości z naszą gminą,

 • rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,

 • kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej,

 • popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Uczestnicy:

 • uczniowie szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Byczyna.

 • uczniowie Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie.

Tematyka prac konkursowych:

 • opracowanie plakatu promującego XXVII Krajowy Zlot Piłkarzy Weteranów oraz 21.
  Mistrzostwa Polski Oldboyów w piłce nożnej, który odbędzie się w Byczynie
  w dniach 27-28 czerwca 2009 r.

Format prac:

 • nie mniejszy niż A4.

Technika wykonania:

 • dowolna (np. malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, itd.).

Termin przeprowadzenia konkursu:

 • wszystkie prace należy składać do dnia 30 kwietnia 2009 r. w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie (pokój nr 27).

Warunki uczestnictwa:

 • prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię
  i nazwisko autora, wiek i adres domowy oraz nazwę placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu,

 • prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

Nagrody:

 • uczniowie biorący udział w konkursie rywalizować będą w jednej kategorii wiekowej,

 • jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac na wystawę pokonkursową oraz przyzna I, II i III nagrodę. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas Zlotu Piłkarzy Weteranów w dniu 28 czerwca 2009 r.

Prawa organizatorów:

 • wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich publikacji.


 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Zlotu

Burmistrz Byczyny
Ryszard Grüner