Logo Byczyny

Wizyta studyjna z gminy Słupno 3-5.02.2012 r.

Ekonomia społeczna naszym atutem!

W dniach 3-5 lutego 2012 r. naszą gminę po raz drugi odwiedzą goście z gminy Słupno (powiat płocki). W ramach 3-dniowej wizyty odbędzie się m.in. debata dotycząca powstającej w Słupnie pierwszej spółdzielni socjalnej osób prawnych – zajmującej się m.in. usługami środowiskowymi. Spółdzielnia ta jest modelem innowacyjnym w skali kraju i powstaje dzięki dofinansowaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem projektu,  w ramach którego odbędzie się debata jest Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy, a jednym z partnerów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, który jest przykładem świetnie prowadzonego Programu Aktywności Lokalnej (PAL).  Zajęcia w ramach wizyty poprowadzi m.in. Marcin Juszczyk ze Spółdzielni Socjalnej U.H.P. w Byczynie.

Wizyta będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń. Gmina Byczyna może pochwalić się wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu spółdzielczości socjalnej, natomiast przybyli goście doświadczeniami z zakresu animacji lokalnej oraz środowiskowej pracy socjalnej. Więcej informacji na temat Programu Aktywności Lokalnej na stronie www.cal.org.pl oraz www.gops.slupno.eu .